เฉลิมชัย ไชยวงศ์

ประธานกลุ่ม UP UDON textile cluster
อีเมล al_silk@hotmail.com
โทร.087-2300300
Line id: chalermchai300

หัตถศิลป์ ถิ้นอีสาน นาข่า สู่ AEC OTOP 5 ดาว ผลิต จำหน่าย : สินค้าพื้นเมือง ของดีเมืองอุดร ฯ
-ผ้าไหมมัดหมี่ นกยูงทอง ไหมไทย 100%-ผ้าฝ้ายหมักโคลน ย้อมสีธรรมชาติ (หมักขี้ควาย)-ผ้าถุงฝ้าย+ไหม-ผ้าคลุมไหล่ ขิด+หมี่ (ธานีผ้าหมี่ขิด)-เสื้อผ้าสำเร็จรูป ขายในราคาพิเศษscore : 20909

ปรับปรุงร้าน(สำหรับสมาชิก)
คู่มือการปรับปรุง ร้านและสินค้า
สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):8325

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):8324

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):8323

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):8322

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):8321

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):8320

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):8319

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):8318

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):8317

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):8316

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):8315

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):8314

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7895

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7879

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7834

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7833

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7832

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7824

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7823

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7822

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7821

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7820

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7819

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7818

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7817

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7816

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7815

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7800

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7799

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7798

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7773

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7772

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7771

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7770

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7606

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7605

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7604

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7603

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7602

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7601

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7600

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7598

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7597

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7596

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7595

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7594

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7593

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7592

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7591

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7590

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7589

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7587

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7586

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7585

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7584

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7583

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7567

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7566

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7565

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7564

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7562

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7561

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7560

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7559

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7557

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7556

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7555

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7554

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):7553

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4389

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4386

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4385

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4384

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4383

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4375

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4374

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4373

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4372

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4369

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4368

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4367

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4366

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4365

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4364

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4362

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4361

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4360

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4359

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4358

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4357

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4355

สนใจ คลิก (Click here)
รหัส (id):4353

ถามมา ตอบไป.. (Sent Message)

[1] 2 3 Next | Last
ลำดับที่เรื่องผู้ถามวันที่สถานะ
830ds3s0sz5ines@your-free-mail.bid 22/01/17ยังไม่มีคำตอบ
792สนใจ(interest) :4355 shop : เฉลิมชัย ไชยวงศ์phone number : 11/11/16มีผู้ตอบแล้ว
783สนใจ(interest) :7598 shop : เฉลิมชัย ไชยวงศ์phone number : 080249800516/10/16มีผู้ตอบแล้ว
771สนใจ(interest) :7555 shop : เฉลิมชัย ไชยวงศ์phone number : dacha23314@gmai.com+089583755213/09/16มีผู้ตอบแล้ว
379สนใจสินค้า :7605 ร้าน : เฉลิมชัย ไชยวงศ์phone number : 07/11/15ยังไม่มีคำตอบ
360สนใจสินค้า :7798 ร้าน : เฉลิมชัย ไชยวงศ์phone number : 085419597925/09/15ยังไม่มีคำตอบ
343สนใจสินค้า :7583 ร้าน : เฉลิมชัย ไชยวงศ์phone number : 11/08/15ยังไม่มีคำตอบ
342สนใจสินค้า :7598 ร้าน : เฉลิมชัย ไชยวงศ์phone number : + 4176766744210/08/15ยังไม่มีคำตอบ
341สนใจสินค้า :7557 ร้าน : เฉลิมชัย ไชยวงศ์phone number : + 4176766744210/08/15ยังไม่มีคำตอบ
330สนใจสินค้า :7819 ร้าน : เฉลิมชัย ไชยวงศ์phone number : 087171617626/07/15ยังไม่มีคำตอบ


ส่งข้อความ คุยกับ เรา สนใจสินค้า (Send message)
หัวข้อเรื่อง :
รายละเอียด (detail):
เบอร์โทรติดต่อ :