เฉลิมชัย ไชยวงศ์

อีเมล al-silk@hotmail.com โทร.087-2300300 หัตถศิลป์ ถิ้นอีสาน นาข่า สู่ AEC OTOP 5 ดาว ผลิต จำหน่าย : สินค้าพื้นเมือง ของดีเมืองอุดร ฯ -ผ้าไหมมัดหมี่ นกยูงทอง ไหมไทย 100%-ผ้าฝ้ายหมักโคลน ย้อมสีธรรมชาติ (หมักขี้ควาย)-ผ้าถุงฝ้าย+ไหม-ผ้าคลุมไหล่ ขิด+หมี่ (ธานีผ้าหมี่ขิด)-เสื้อผ้าสำเร็จรูป ขายในราคาพิเศษscore : 3457

ปรับปรุงร้าน(สำหรับสมาชิก)
คู่มือการปรับปรุง ร้านและสินค้าสนใจ คลิก 7798 สนใจ คลิก 7799 สนใจ คลิก 7800 สนใจ คลิก 7585
สนใจ คลิก 7586 สนใจ คลิก 7587 สนใจ คลิก 7564 สนใจ คลิก 7589
สนใจ คลิก 7590 สนใจ คลิก 7591 สนใจ คลิก 7605 สนใจ คลิก 7606
สนใจ คลิก 7592 สนใจ คลิก 7584 สนใจ คลิก 7583 สนใจ คลิก 7567
สนใจ คลิก 7593 สนใจ คลิก 7594 สนใจ คลิก 7595 สนใจ คลิก 7596
สนใจ คลิก 7597 สนใจ คลิก 7598 สนใจ คลิก 7600 สนใจ คลิก 7601
สนใจ คลิก 7602 สนใจ คลิก 7603 สนใจ คลิก 7604 สนใจ คลิก 7555
สนใจ คลิก 7556 สนใจ คลิก 7554 สนใจ คลิก 7770 สนใจ คลิก 7771
สนใจ คลิก 7772 สนใจ คลิก 7773 สนใจ คลิก 7565 สนใจ คลิก 7557
สนใจ คลิก 7566 สนใจ คลิก 7559 สนใจ คลิก 7561 สนใจ คลิก 7562
สนใจ คลิก 7553 สนใจ คลิก 7560 สนใจ คลิก 4353 สนใจ คลิก 4355
สนใจ คลิก 4357 สนใจ คลิก 4358 สนใจ คลิก 4359 สนใจ คลิก 4360
สนใจ คลิก 4361 สนใจ คลิก 4362 สนใจ คลิก 4364 สนใจ คลิก 4365
สนใจ คลิก 4366 สนใจ คลิก 4367 สนใจ คลิก 4368 สนใจ คลิก 4369
สนใจ คลิก 4372 สนใจ คลิก 4373 สนใจ คลิก 4374 สนใจ คลิก 4375
สนใจ คลิก 4383 สนใจ คลิก 4384 สนใจ คลิก 4385 สนใจ คลิก 4386
สนใจ คลิก 4389

ถามมา ตอบไป.. (Sent Message)

[1]
ลำดับที่เรื่องผู้ถามวันที่สถานะ
151สนใจสินค้า :7771 ร้าน : เฉลิมชัย ไชยวงศ์phone number : 23/10/14ยังไม่มีคำตอบ
150Title : Inquiryingrid@1000spille.com17/10/14ยังไม่มีคำตอบ
146Title : phone number or e-mail : +4748647040 / mali_lasa@hotmail.com29/09/14ยังไม่มีคำตอบ
143Title : phone number or e-mail : 24/09/14ยังไม่มีคำตอบ
142สนใจสินค้า :4374 ร้าน : เฉลิมชัย ไชยวงศ์phone number : 23/09/14ยังไม่มีคำตอบ
141สนใจสินค้า :7770 ร้าน : เฉลิมชัย ไชยวงศ์phone number : 21/09/14ยังไม่มีคำตอบ
126สนใจสินค้า :7560 ร้าน : เฉลิมชัย ไชยวงศ์phone number : 081942866929/08/14ยังไม่มีคำตอบ


ส่งข้อความ คุยกับ เรา สนใจสินค้า (Send message)
หัวข้อเรื่อง :
รายละเอียด (detail):
เบอร์โทรติดต่อ :