พันธุ์ไหมพันธุ์ดี


กรมหม่อนไหมแนะนำและส่งเสริมพันธุ์ไหมให้เกษตรกรเลี้ยง มีดังนี้
พันธุ์ไหมไทยพื้นบ้าน
พันธุ์นางน้อยศรีสะเกษ-1
* อายุหนอนไหม : 20 วัน
* ลักษณะรังไหม : สีเหลือง หัวป้าน-ท้ายแหลม
* เปอร์เซ็นต์เปลือกรัง : 13 เปอร์เซ็นต์
* ผลผลิตต่อแผ่น : 10-12 กิโลกรัม
* ลักษณะเด่น : เส้นไหมมีสีเหลืองเข็ม
พันธุ์นางน้อยสกลนคร
* อายุหนอนไหม : 18-19 วัน
* ลักษณะรังไหม : สีเหลือง หัวป้าน-ท้ายแหลม
* เปอร์เซ็นต์เปลือกรัง : 11 เปอร์เซ็นต์
* ผลผลิตต่อแผ่น : 9 กิโลกรัม
* ลักษณะเด่น : แยกเพศได้ในระยะหนอนไหม โดย การแยกจากสีลำตัวหนอนไหม
พันธุ์สำโรง (สุรินทร์)
* อายุหนอนไหม : 23 วัน
* ลักษณะรังไหม : สีเหลือง หัวป้าน-ท้ายแหลม
* เปอร์เซ็นต์เปลือกรัง : 11 เปอร์เซ็นต์
* ผลผลิตต่อแผ่น : 9 กิโลกรัม
* ลักษณะเด่น : หนอนไหมขาวปลอด
พันธุ์นางลาย
* อายุหนอนไหม : 23 วัน
* ลักษณะรังไหม : สีเหลือง หัวป้าน-ท้ายแหลม
* เปอร์เซ็นต์เปลือกรัง : 12 เปอร์เซ็นต์
* ผลผลิตต่อแผ่น : 11 กิโลกรัม
* ลักษณะเด่น : หนอนไหมมีลายขาว-ดำ สลับกันตลอดลำตัว
พันธุ์ไหมไทยลูกผสม
พันธุ์อุบลราชธานี 60-35(ดอกบัว)
* อายุหนอนไหม : 18 วัน
* ลักษณะรังไหม : รังสีเหลือง หัวป้าน-ค่อนข้างกลม
* เปอร์เซ็นต์เปลือกรัง : 16 เปอร์เซ็นต์
* ผลผลิตต่อแผ่น : 13-18 กิโลกรัม
* ลักษณะเด่น : ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เมืองที่เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ถึง 30เปอร์เซ็นต์
พันธุ์อุดรธานี
* อายุหนอนไหม : 19 วัน
* ลักษณะรังไหม : สีเหลือง ยาวรี
* เปอร์เซ็นต์เปลือกรัง : 17 เปอร์เซ็นต์
* ผลผลิตต่อแผ่น : 16-17 กิโลกรัม
* ลักษณะเด่น : ทนทานโรคแกรสเซอรี่
พันธุ์สกลนคร
* อายุหนอนไหม : 19 วัน
* ลักษณะรังไหม : สีเหลือง ยาวรี
* เปอร์เซ็นต์เปลือกรัง : 16 เปอร์เซ็นต์
* ผลผลิตต่อแผ่น : 21 กิโลกรัม
* ลักษณะเด่น : แยกเพศได้ในระยะหมอนไหมแข็งแรงเลียงได้ตลอดปี
พันธุ์สกลนคร 2
* อายุหนอนไหม : 19 วัน
* ลักษณะรังไหม : สีเหลือง คล้ายถั่วลิสง
* เปอร์เซ็นต์เปลือกรัง : 17 เปอร์เซ็นต์
* ผลผลิตต่อแผ่น : 25-30 กิโลกรัม
* ลักษณะเด่น : ทนทานโรคแกรสเชอรี่แยกเพศได้ระยะหนอนไหม

ที่มา: ศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ อุดรธานี