มีอะไรในหม่อนผลสด


หม่อนผลสด (Fruiting mulberry: Morusspp. Moraceae) หรือที่เรียกกันว่า “มัลเบอร์รี่(Mulberry)”
เป็นผลไม้กลุ่มเบอร์รี่ที่ได้จากต้นหม่อนผลหม่อนแก่จะมีสีแดงทั้งผล ส่วนผลสุกจะมีสีม่วงทั้งผล มี
คุณค่าทางเภสัชโภชนาภัณฑ์สูง โดยพบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มโพลีฟินอล (polyphenols)กลุ่ม
แอนโทไซยานิดิน(anthocy anidin)และกรดโฟลิก(folic acid)มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่น้อยกว่าผลเบอร์
รี่ราคาแพงที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ ฯลฯ
การบริโภคผลหม่อนใช้รับประทานผลรสชาติดี ผลสีแดงมีรสเปรี้ยว ผลสีม่วงให้รสเปรี้ยวอมหวาน
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่มได้หลายชนิด เช่น น้ำผลไม้ ไวน์ แยม และไอศกรีม
ฯลฯ
ประโยชน์ของผลหม่อน
เป็นผลไม้สมุนไพร บำรุงโลหิต บำรุงสายตา และเส้นผม ขับลม แกท้องผูก แพ้สุรา
ประโยชน์ของสารต้านอนุมูลอิสระ
1. ลดการเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง
2. ลดอาการแพ้ต่างๆ
3. ลดการดูดซึมน้ำตาลจากลำไส้เล็ก
4. ทำให้เลือดหมุนเวียนดี ยืดอายุเม็ดเลือดขาวหลอดเลือดแข็งแรง
ประโยชน์ของกรดโฟลิก
1. ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเจริญเต็มที่ ถ้าขาดจะเป็นโรคโลหิตจาง
2. ทำให้เซลล์ประสาทไขสันหลังและสมองเจริญเป็นปกติ
ตาราง
ปริมาณสารโพลีฟินนอล
แอนโทไซยานิดิน และกรดโฟลิก
ในผลหม่อนสุกพันธุ์เชียงใหม่ และพันธุ์บุรีรัมย์ 60
พันธุ์ โพลีฟินนอล แอนโทไซยานิดิน กรดโฟลิก
หม่อน (กรัม/กก.) (มิลลิกรัม/100กรัม) (ไมโครกรัม/100กรัม)
เชียงใหม่ 26.61 247.57 8.11
บุรีรัมย์ 28.08 308.87 20.9
ที่มา: สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 2550 กรมหม่อนไหม ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผลหม่อนมาทดลองการเรียนรู้
และความจำในหมู่(mice)พบว่าการให้ผลหม่อนสุกอบแห้งบด ในอัตรา 10 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว
หนู 1 กิโลกรัม สามารถเพิ่มความจำและการเรียนรู้ของหนูได้ ซึ่งกลไกที่เกิดขึ้นนี้จะมีการศึกษาต่อ
ไป หม่อนผลสดอาจมีศักยภาพในการป้องกันการเกิดโรคความจำเสื่อม หรืออัลไซเมอร์
(Alzheimer’s Disease)ก็ได้
การผลิตหม่อนผลสด
พันธุ์หม่อนแนะนำ ได้แก่ หม่อนผลสดพันธุ์เชียงใหม่ให้ผลผลิตสูงประมาณ 1000 กิโลกรัม/ไร่/ปี
เมื่อต้นหม่อนมีอายุ 3 ปี ขึ้นไป
การปลูก ปลูกด้วยท่อนพันธุ์ กิ่งชำหรือกิ่งตอน โดยมีระยะระหว่างต้น 0.75 เมตร และระหว่างแถว
2.50 เมตร และการปลูกระบบทรงพุ่ม ระยะ 2x2 เมตร หรือ 4x4 เมตร
การใส่ปุ๋ย เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและหม่อนสมบูรณ์ในรอบปี ควรใส่ปุ๋ย ดังนี้
* ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก มากกว่า 1000กิโลกรัม/ไร่
* ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15อัตรา 50กิโลกรัม/ไร่ ช่วงต้นฤดูฝน
* ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21อัตรา 50กิโลกรัม/ไร่ ปลายฤดูฝน
การให้น้ำ จำเป็นต้องให้น้ำช่วงติดดอกออกผลซึ่งอยู่ในช่วงฤดูแล้งเพื่อให้ผลสมบูรณ์และไม่ร่วงก่อน
สุก
การเก็บเกี่ยวผลหม่อน ควรเก็บในเวลาที่มีผลหม่อนมีสีแดงอมม่วงทั้งผล ถ้าต้องการเก็บผลหม่อนไว้
นานๆควรเก็บไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ-20 องศาเซลเซียส

ที่มา: ศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ อุดรธานี