.. ขอขอบคุณ คณะมาดูงานทุก ทุกท่าน (Thank you for visitor group every one)
l=2 l=4 l=6 l=8 l=10 l=12 l=14 l=16 l=18 l=20 l=22 l=24 l=26 l=28 l=30 l=32 l=34 l=36 l=38 l=40 l=42 l=44 l=46 l=48
องค์กร (visitor)รายละเอียด(detail)องค์กร(visitor)รายละเอียด(detail)

รับคณะดูงานจาก แบต.พุแค จ.สระบุรี
รับคณะดูงานจาก แบต.พุแค จ.สระบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย พร้อมคณะ
เป็นเกียริติกับตลาดผ้านาข่าอย่างยิ่งในวันนี้ที่ท่าน มงคล ลีลาธรรม ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้มาเยี่ยมสมาชิกSMEที่ตลาดผ้าน้าข่า และได้เดินทักทาย และอุดหนุนสินค้าผ้าพื้นเมืองอย่างล้นหลาม และมีนโยบายดีๆที่จะมาส่งเสริมตลาดผ้าในอนาคต

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
รับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ตามโครงการการศึกษาดูงานสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ทั้งอาจารย์ นักศึกษา
อบต.ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่
รับคณะดูงานจาก อบต.ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ 1 ก.ย59

เทศบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
รับคณะดูงานจากเทศบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 270ท่าน รว่มกับเทศบาลตำบลนาข่า
อบต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น 100 ท่าน
ับคณะดูงานจาก อบต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น นำโดย ท่านรองนายกสมจิต จิตรนอก พร้อมคณะ100 ท่าน

พัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
รับคณะศึกษาดูงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ซึ่งนำโดยท่านสมชาติ ไชยศิลา หน.กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ50ท่ามาเยี่ยมชมการบริหารจัดการกลุ่ม การสาธิตการทอผ้า กระบวนการผลิต ที่สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในชุมชน
อบต.เกาะหวาย จ.นครนายก 80 ท่าน
รับคณะดูงานจาก อบต.เกาะหวาย จ.นครนายก นำโดยท่านมะลิวรรณ์ ยงกระสัน นานยก อบต. พร้อมคณะ80ท่านหังบรรยายการบริหารกลุ่ม

ท.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 50ท่าน
รับคณะดูงานจาก ท.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา นำโดยท่านปราโมทย์ สิทธิปราโมทย์ นายก ทต.นกออก พร้อมคณะ 50ท่าน ศึกษาการจัดการ บริหารกลุ่ม 28 ก.ย59
ท่านอินทิรา โภคปุณยารักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
เป็นเกียตริกับตาดผ้านาข่าอย่างยิ่งที่ท่านอินทิรา โภคปุณยารักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้มาแวะเยี่ยมชมแลอุดหนุนสินค้าในตลาดผ้านาข่า อย่างล้นหลา

อบต.คลองด่าน. อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ120ท่าน
รับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองด่าน. อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ120ท่าน นำโดยท่าน เอนก สุขสำราญ นายก อบต. พร้อมคณะ
ขุดสำรวจวัตถุโบราณที่วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยกรมศิลป์มาเองครับ
ย่างเข้าสู่วันที่สองของการขุดสำรวจวัตถุโบราณที่วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยกรมศิลป์มาเองครับ

อบจ.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี นำโดนท่านอาทิตย์ ภูมิพัฒน์ นายก อบจ.หนองจอก
รับคณะศึกษาดูงานจากอบจ.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี นำโดนท่านอาทิตย์ ภูมิพัฒน์ นายก อบจ.หนองจอก พร้อมคณะ
ท.ต ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 350 ท่าน
รับคณะดูงานจาก ท.ต ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี นำโดยท่าน จันทนา พิทักษ์พรตระกูล นายกเทศมนตรี พร้อมคณะ 350ท่าน เสร็จพิธี ทานอาหารเที่ยงที่สวนน้ำมิลิน

ท.เมืองเพชรบุรี พร้อมคณะ200ท่าน นำโดยท่านยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรี
รับคณะดูงานคณะที่สองจาก ท.เมืองเพชรบุรี พร้อมคณะ200ท่าน นำโดยท่านยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรี
รับคณะดูงานจาก ท.ต คลองสวน จ.สมุทรปราการ นำโดยท่านสัมฤทธิ์ จั่นพา นายกเทศมนตรี พร้อมคณะ 350ท่าน
0

คณะศึกษาดูงาน อบจ.ขอนแก่น 200 คน
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.ขอนแก่น 200 คน
คณะดูงานจาก อบต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
รับคณะดูงานจาก อบต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 100 ท่าน

ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะ จังหวัดอุดรธานี
ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี และคณะทำงานฯ ส่วนกลาง
ยินดีต้อนรับผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี และคณะทำงานฯ ส่วนกลาง

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วปธ. มก. ที่ตลาดผ้านาข่า
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วปธ. มก. ที่ตลาดผ้านาข่า
รับคณะดูงานจาก อบต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 50ท่าน นำโดยท่าน พิมพ์สรีย์ คชรัตน์ รองนายก
รับคณะดูงานจาก อบต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 50ท่าน นำโดยท่าน พิมพ์สรีย์ คชรัตน์ รองนายก เสร็จพิธีเดินช็อปในตลาด

วิษณุ เคลืองาม
วันนี้ที่ตลาดผ้านาข่ามีแขกคนสำคัญแวะมาเยียมเยียน ท่านวิษณุ เคลืองาม พร้อมคณะ
แข่งขันนวัถตกรรม KBO ที่ เมืองทองธานี กทม.
ตลาดผ้านาข่าได้เป็นตัวแทนของจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมแข่งขันนวัถตกรรม KBO ที่ เมืองทองธานี กทม. จำนวน 77 จังหวัด ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 4

พัฒนาการจังหวัด อุดรธานี
ยินดีต้อนรับ พัฒนาการจังหวัด อุดรธานี มาเยี่ยมตลาดผ้านาข่า
อบต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
วันนี้ได้รับคณะดูงานจาก อบต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 100ท่านซึ่งนำโดยท่าน นายกสายพิญ พรหมสุข พร้อมคณะ ได้มาศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานของกลุ่ม และดูการทอผ้า ชาวตลาดขอกราบขอบคุณคณะของท่านเป็นอย่างสูง

อบต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง นำทีมงานโดยท่านทวีป แสงกระจ่าง นายก อบต.พร้อมคณะ
ตลาดผ้านาข่า รับคณะดูงานจาก อบต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง นำทีมงานโดยท่านทวีป แสงกระจ่าง นายก อบต.พร้อมคณะ ซึ่งมาต้อนรับร่วมกันหลายฝ่าย เช่น ว่าที่ ร.ท สมศักดิ์ ทองแถม ตัวแทนพัฒนาการ อำเภอเมืองอุดร น.ส พวงเพชร ทิพย์ททอง พัฒนากรผู้ประสานงาน ต.นาข่า
อบต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่นนำโดยท่าน อภัย โพธิ์ศรี นายก อบต
ช่วงเช้าของวันนี้รับคณะดูงานจาก อบต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่นนำโดยท่าน อภัย โพธิ์ศรี นายก อบต.พร้อมคณะ จำนวน150 ท่าน ได้บรรยายของการบริหารกลุ่ม และจุดยืนของกลุ่ม หลังจากนั้นก็ชมตลาด

อบต.นาด้วง จ.เลย นำคณะโดยท่านยุพิน สร้อยพรม นายก อบต.นาด้วง
เช้าของวันนี้4เม.ย58 เวลา11.00น รับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.นาด้วง จ.เลยซึ่งนำคณะโดยท่านยุพิน สร้อยพรม นายก อบต.นาด้วง พร้อมคณะจำนวน80ท่าน เสร็จภาระกิจเดินช็อป ตลาดผ้านาข่า
สำนักงานเขตจอมทอง กทม.ซึ่งนำคณะโดยนางสาวอธิศรี วุฒิภาคภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง
ช่วงบ่ายของวันนี้รับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตจอมทอง กทม.ซึ่งนำคณะโดยนางสาวอธิศรี วุฒิภาคภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง ข้าราชการและลูกจ้างของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครผู้ช่วยงานสาธารณสุข ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการของกลุ่มหัตถกรรมผ้าพื้นบ้าน บ้านนาข่า เสร็จพิธีการก็ช็อปปิ้งในตลาดตามอัธฌาศรัย

อบต.นาเพียง อ.กุสินารา จ.สกลนคร นำโดยท่านธีรศักดิ์ มาลัยกรอง นายก อบต.นาเวียง
รับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.นาเพียง อ.กุสินารา จ.สกลนคร ดูงานกลุ่มอาชีพตามแนวทางเศรษกิจพอเพียง และร่วมทานข้าวกับคณะผู้บริหารตลาดผ้านาข่าหลังจากนั้นก็เดินชมและช๊อปตามอัธฌาศรัย นำโดยท่านธีรศักดิ์ มาลัยกรอง นายก อบต.นาเวียง
เทศบาลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ซึ่งนำโดยท่านนายก ดุสิต ฉิมพลี
วันนี้ที่ตลาดผ้านาข่า รับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ซึ่งนำโดยท่านนายก ดุสิต ฉิมพลี พร้อมคณะ มาศึกษาถึงเรื่องการบริการกลุ่ม เสร็จพิธีเดินช้อปตามอัธฌาศรัย

อบต.หินกบอว จ.ราชบุรี ซึ่งนำโดยท่านเทียม ทินทอง นายก อบต.หินกลอง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หินกบอว จ.ราชบุรี ซึ่งนำโดยท่านเทียม ทินทอง นายก อบต.หินกลอง พร้อมคณะ
เทศบาลตำบลต้นํงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นำโดยท่านนายก เสริมศักดิ์ เขียวคำ ท่านสุวิทย์ เล็กกำแพง นายอำเภอเมืองลำปาง
24มิ.58 รับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลต้นํงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นำโดยท่านนายก เสริมศักดิ์ เขียวคำ ท่านสุวิทย์ เล็กกำแพง นายอำเภอเมืองลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ มาศึกษาการบริหารการจัดการกลุ่มอาชีพ การทอผ้า การแปรรูป

อบจ.เมืองสมุทรสงคราม
รับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.เมืองสมุทรสงคราม จำนวน160ท่าน นำคณะโดยท่านนายกสมชาย ต้นประเสริฐ ศึกษาการจัดการกลุ่ม หลัวจากนั้นเดินช็อปในตลาด
อบจ.เชียงราย กลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน ซึ่งท่านสลักจิตร ปิยะไพรัตน์ ประธานกลุ่ม และนำคณะโดยท่านเกรียงศักดิ์ วันชัยธนวงศ์ นายก อบจ. และท่านวิศิษฐ์ เตชะธีรวัฒ รองนายก
รับคณะดูงานจาก อบจ.เชียงราย กลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน ซึ่งท่านสลักจิตร ปิยะไพรัตน์ ประธานกลุ่ม และนำคณะโดยท่านเกรียงศักดิ์ วันชัยธนวงศ์ นายก อบจ. และท่านวิศิษฐ์ เตชะธีรวัฒ รองนายก สอบถามความเป็นมาของกกลุ่ม เสร็จพิธีช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 8ก.ย58

อบต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
รับคณะดูงานจาก อบต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นำโดยท่านประทีป เรืองเกษม พร้อมคณะ 50ท่าน ดูการจัดการกลุ่ม เสร็จพิธีเดินช็อปในตลาด
ประธานหอการค้าท่าน สวาท ธีระรัตนนุกูลชัย มาเยี่ยมตลาดผ้านาข่าในช่วงเย็นๆ
ประธานหอการค้าท่านสวาท มาเยี่ยมตลาดผ้านาข่าในช่วงเย็นๆ

ที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)ในการเยี่ยมชมวิถีชุมชน ณ ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ตลาดผ้านาข่า
เป็นเกียรติอย่างยิ่งกับตลาดผ้านาข่า ที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)ในการเยี่ยมชมวิถีชุมชน ณ ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ตลาดผ้านาข่า ได้ให้คำแนะนำในส่งเสริมตลาดผ้าในเชิงรุก
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เชิญเข้าร่วมงานเลี้ยง Road Show ที่รวบรวมเอาเหล่าบรรดานักออกแบบ แฟร์ชั่น และผู้ประกอบการในวงการแฟร์ชั่นของไทย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เชิญเข้าร่วมงานเลี้ยง Road Show ที่รวบรวมเอาเหล่าบรรดานักออกแบบ แฟร์ชั่น และผู้ประกอบการในวงการแฟร์ชั่นของไทย ได้มาพบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดและสร้างเครือข่ายร่วม เพื่อกันผลักดันและส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากยิ่งขึ้น

นักศึกษาราชภัฎ อุดรธานี
ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับประวัติตลาดผ้านาข่าให้กับคณะนักศึกษาราชภัฎ อุดรธานี ซึ่งวันนี้มีหลายสถาบัน
พลตำรวจตรี พีระพงษ์ วงศ์สมาน ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.อุดรธานี พร้อมคุณนายท่าน ผกก.ณัฐนนท์ ประชุม
วันนี้ได้รีบเกียริติจาก พลตำรวจตรี พีระพงษ์ วงศ์สมาน ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.อุดรธานี พร้อมคุณนายท่าน ผกก.ณัฐนนท์ ประชุม เดินช็อปในตลาดผ้านาข่า และได้อุดหนุนสินค้าพื้นเมืองของชาวนาข่าอย่างมากมาย

กลุ่มพัฒนาสตรี จ.เชียงราย
โครงการการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี จ.เชียงราย
อบต.บ้านเกาะ อ.อยุธยา จ.อยุธยา
รับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านเกาะ อ.อยุธยา จ.อยุธยา นำโดยท่านนายก สมบุญ อิ่มสุวรรณ

อบต.ลพบุรี
รับคณะดูงาน อบต.ลพบุรี 100ท่าน
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ในช่วงเช้าของวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้แวะเยี่ยมชมที่ตลาดผ้านาข่าแบบไม่เป็นทางการ พร้อมคณะของท่าน

อบต.พรมเทพ ต.ท่าตูม จ.สุรินทร์
รับคณะดูงานจาก อบต.พรมเทพ ต.ท่าตูม จ.สุรินทร์ นำโดย ท่านจีราภรณ์ ลักษวุธ นายก อบต.พร้อมคณะ ดูการบริหารกลุ่มและการจัดการ 4 มีนาคม 2559
อบต.สามเรือน จ.อยุธยา
รับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สามเรือน จ.อยธยา นำโดยท่าน ปลัดชลิตร อินสรวง พร้อมคณะ 80ท่าน